Søk:

Meny

Verktøylinje

Resultater fra Nortura Eggkontroll fra 2015 til 1. halvår 2017

(13.09.17) Resultatene fra Eggkontrollen i er skilt mellom to hovedkategorier: resultat fra miljøinnredning og resultat fra frittgående høner. Frittgående inkluderer både aviar og golvanlegg, og også Solegg. Økologisk er ikke tatt med.

Innsetta som hører til i gjennomsnittet for 1. halvår 2017, er de som fullførte 71 uker i løpet av første halvår 2017. De er med ander ord satt inn i tidsrommet desember 2015 til mai 2016.

I 2015 var det 380 000 høner med i Eggkontrollen, i 2016 var vi på 470 000 og i 1. halvår 2017 er vi på 250 000 (NB! kun et halvt år). Innsetta som hører med i snittet for 1. halvår 2017 er de aller første som er registrert rett inn i den nye Eggkontrollen. Deltakelsen har økt etter at vi fikk den nye Eggkontrollen i gang, så vi forventer at det vil være betydelig flere høner "bak" talla framover.

Den nye Eggkontrollen gir oss mulighet til å få resultater til 76 ukers levealder, men i 2015 var det vært få innsett med resultater for fullført 76 uker. For å kunne se utvikling over de siste tre årene, har vi i denne artikkelen valgt å vise resultater til og med 71 ukers levealder.

Tabell

Eggvekta har økt for begge driftsformene sammenligna med fjoråret.

Antall egg per innsatt høne viste en økning fra 2015 til 2016, men er nå redusert til noe under 2015-nivå for både frittgående og miljøinnredning.

Kilo egg per innsatt høne har hatt en liten økning i, mens det har vært en svak reduksjon for miljøinnredning. Forskjellen mellom miljøinnredning og frittgående har dermed krympa litt.

Dødeligheten er redusert hos høner i miljøinnredning, mens den for frittgående har utvikla seg i feil retning de siste tre åra. Noe av økningen for frittgående høner kan nok delvis tilskrives mangel på koksidiosevaksine i fjor, men det er også en økning mot slutten som sannsynligvis har andre årsaker. Det kan her tilføyes at dødeligheten er redusert de siste 10 årene, og at begge driftsformene fortsatt er under nivået for 10 år siden.  

Fôropptaket i gram fôr per høne per dag, er redusert for begge driftsformene.

Fôrforbruket, det vil si kilo fôr per kilo egg, er svakt redusert for miljøinnredning sammenligna med i fjor. For frittgående er fôrforbruket omtrent likt 2016.