Bråten gård

(22.04.14) Bjørn Kristian Bråten har bygd seg sauefjøs til 200 sau ved foten av Norefjell i Krødsherad kommune i Buskerud. Fjøset er planlagt og levert av Fjøssystemer.

Fjøset er bygd opp av "Sandwich-element" i vegger og tak og har full møkk-kjellar med 1,60 meters høgde. Fjøset er rasjonelt med mange tekniske hjelpemiddel.

Dei har vald dette fordi Bjørn Kristian har tenkt å ha jobb utan om bruket også i åra framover, så lenge faren, Knut Reidar deltek aktivt i den daglege drifta.

Her ser vi Bjørn Kristian (til høgre) og Knut Reidar.

Knut Reidar var også den som gjorde grunnarbeidet da fjøset vart bygd. Bjørn Kristian disponerer 270 mål jord som blir brukt til både vår- og haustbeiting og til dyrking av vinterfôret. Buskapen er i Fødalen i Hallingdal på sommarbeite. 

For å lese mer om fjøset må du logge inn, eller følge lenken under om du er innlogget:

» Bråten gård, Noresund i Krødsherad kommune

 

 

 

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes