Jostedal samdrift

(19.11.08, oppdatert 11.08.09) På Myklemyr i Jostedalen hos Magnus Snøtun finn vi Jostedal Samdrift, som bygde nytt uisolert sauefjøs i 2007 med plass for 290 vinterfôra sau. Byggekostnader 6200 kroner / v.f.s.

Av:Johannes Nedrebø, tilførselssjef småfe i Nord-Vest.

Jostedal samdrift

Grunntankane med løysinga har vore:

 • Effektivitet
 • Enkelt
 • Mest mogleg arbeid med traktor
 • For samdrifta har det vore viktig å ha klare reglar (brukt mykje tid på dette). Alt er samla i samdrifta, bortsett frå utmarksbeite/sanking.

Dette saman med erfaringar som sauebønder har resultert i eigen løysing som til denne tid ( 1 år ) fungerar svært bra. Dei ynskjer å drive økologisk drift. Dei er framleis i ein utviklingsfase og dreg stadig erfaringar med sine løysingar. Dei er interessert å vere med i vidareutviklinga av næringa vår og dele våre erfaringar med andre som er interessert.

Fakta om bygget:

 • Naturleg ventilasjon (heva møne og perforerte stålplater under takutstikk)
 • Tallefjøs med heva inspeksjons-/fôrgang rundt, grusunderlag.
 • 2 drikkepunkt med varmetråd i alle vannledninger. Rør videre ut i lamminga.
 • Den sjølvkomponerte "Jostedalshekken
 • Kraftfôr gis på fôrbrett langs vegg. Her er det også lagt inne drikkerenne som kan benyttes som drikkekilde under lamming når gruppering er nødvendig.
 • Trekonstruksjon med stålplater som kledning.
 • Husdyrrom 16 x 40 meter
 • Kontordel, med garderobe og dusj, 10 x 4 meter

(Klikk på bildene for større bilder)

Jostedal fasade Jostedal fasade
Fasade. Fasade med kontordel.
Jostedal fasade Jostedal lysplater
Fasade med lysplater. Lysplater.
Jostedal ventilasjon Jostedal kontordel
Ventilasjon. Kontordel.

Les meir om Jostedal samdrift på passordbelagte medlemssider. (Logg på for at lenkene under skal vises.)

» Jostedal samdrift - erfaringer og "Jostedalshekken"

» Jostedal samdrift i lamminga

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes