Konglevoll gård

(19.11.08, oppdatert 06.03.12) På Vågseidet i Hordaland bur Anders Konglevoll på eit velstelt tun med gode fasilitetar for eit visningsbruk. Visningsfjøset er nå ferdig og ved å logge deg på finn du lenker til resultatet.

Av:Johannes Nedrebø, tilførselssjef småfe i Nord.Vest.

Konglevoll

Anders Konglevoll har i dag ein produksjon basert på 90 vinterfôra sau og 10 ammekyr. Konglevoll har planar om å byggje om / nytt for å drive berre med sau. Med bakgrunn i dei areala han disponerer er det realistisk med ein produksjon basert på 150 –200 vinterfôra sau.

Dersom det vert bygt nytt fjøs vert det eit kaldt fjøs med rundballefôring, kanskje i Islandske forkassar. Dersom han vel å byggje om den gamle kufjøsen vert det ein kombinasjon av isolert/ uisolert, og med måkeanlegg for gjødselhandtering.

Det er stor aktivitet i området sjølv om det er mange som har lagt ned drifta. Av dei som fortsatt heldt fram med sau er det fleire som planlegg å gjera noko med bygningane sine. Det vil difor vore svært positivt for miljøet å ha eit visningsfjøs i vårt område. Konglevoll har planer om å bygge det nye fjøset i 2008 / 2009.

(Klikk på bildene for å se større bilder).

Konglevoll Konglevoll og Nedrebø
Konglevoll gård. Anders Konglevoll og tilførselssjef Johannes Nedrebø.
Konglevoll skilt Konglevoll baksida
Konglevoll skilt. Baksiden av fjøset.


Byggeprosessen fortsetter med fase 2 og ferdig visningsfjøs:
(Artiklene er lagt på passordbelagte medlemssider. Logg på for at lenkene skal vises.) 

» Konglevoll, fase 2

» Konglevoll: Ferdig visningsfjøs

» Kraftfôrautomat på Konglevoll

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes