Malmedal gård

(15.09.08, oppdatert 15.08.13) Malmedal gård ligger i Fræna kommune i Møre og Romsdal. På gården bor Grethe og Sjur Malmedal.

Av: Bjørn Wæhre, tilførselssjef småfe i Midt-Norge.

Fjøs

Grethe og Sjur Malmedal bor på Malmedal gård i Møre og Romsdal. De driver med ca 70 v.f.s i dag, og skal bygge for 100 eller kanskje 150 dersom de får leid mer areal.

Stort sett nytt bygg som er aktuelt, men det gamle skal brukes til avlastningsfjøs. Har deltidsjobb i tillegg til bruket. Bakgrunnen for å melde seg på er at neste generasjon er svært interessert, og dersom det skal satses er ny driftsbygning nødvendig. Planleggingen er i gang og det blir bygging i 2009 eller 2010 avhenging av finansiering gjennom Innovasjon.

Utbyggingsplass
Plass for bygg av nytt sauehus.

Malmedalen

Fjøs
Malmedalen Fjøs

14. juli, 2009:
Visningsfjøset er nå innvilget lån og tilskudd i Inovasjon Norge og Malmedal starter nå den videre planlegginga mot bygging. Det blir gjort en del forbredende arbeider nå i høst, og oppstart bygg våren 2010.

25. august, 2010:
Da er byggingen kommet godt i gang og grunn er støpt, målsettingen er at fjøset skal være under tak før snøen kommer høsten 2010 og at det kan tas i bruk til lamminga i 2011. Logg inn for å se bilder (lenke til artikkel med bilder kommer opp).

23. januar 2012:
På fjøsmøte nylig på Malmedal gård fikk de frammøtte en gjennomgang av planene og byggeprosessen så langt. Halve fjøset er nå ferdig innredet.

15. august 2013:
Siste artikkel er lagt inn med bilder av det ferdige fjøset.

» Malmedal er godt igang

» Tegninger Malmedal gård

» Halve fjøset innredet

» Visningsfjøset Malmedalen er ferdig

 

 

 

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes