Mortensnes Gård

(07.09.10, oppdatert 20.05.11) På "Mortensnes Gård", ca 2 km fra Lyngseidet mot Koppangen, bor Øystein Fossmo sammen med kona Liv og sønnene Håkon på 8 år og Øyvind på 5 år. Her har de i flere år drevet relativt stort med sau og har oppnådd gode resultater.

Av: Lars-Ivar Fause, tidligere rådgiver småfe

I 2009 leverte de 460 lam til slakt og hadde høgste ROS poeng blant de som leverte mer enn 250 lam. Bare 12 Nortura medlemmer hadde høyere poengsum uansett leveranse.

Dette resultatet blir enda mer imponerende når man vet at de egentlig har for dårlig plass og sliter med en noe tungvint planløsning og en driftsbygning som er bygd ut i flere etapper, for eksempel står rundballekutter og matebord ute under åpen himmel. Fjøset planlegges for ca 550 vinterfôra sauer, med ekstra lammingsplass i deler av gammelfjøset.

Øystein har derfor i vel ett år planlagt utbygging/ombygging av fjøset og har fått byggråd fra Lars-Erik Skogen Sæterbø i Nortura.

Stikkord for utbygginga er:

  • Isolert fjøs
  • God plass/djupe binger
  • Fleksibel innredning/rasjonell håndtering
  • Bred fôrgang for bruk av minilaster for utfôring
  • Møkkakjeller djup nok til at en kommer inn med traktor
  • Automatisert utfôring av kraftfôr for bruk til oppfôring av påsettlam og smålam om høsten og til søyer før og etter lamming
  • God adkomst for dyrebil og fôrtransport

Finansiering fra Innovasjon Norge var klar 15. juni, og Øystein gikk umiddelbart i gang med grunnarbeidet.Økt dyretall krever mer areal og mer fôr. Her er Øystein ute i 1. års eng på et ca 100 da stort nybrott der ca 70 da foreløpig er tilsådd.

Flere bilder er lagt inn av grunnarbeidene og fjøset ferdig. For å se de må du være innlogget.

» Grunnarbeider på Mortensen Gård

» Skisser og tegninger

» Nyfjøset til Øystein Fossmo