Nordre Ravndal gård

Visningsfjøs i Rogaland:

(04.10.10) Visningsfjøs sau hjå Anita og Erik Ravndal, Ravndal i Gjesdal kommune i Rogaland.

Av: Ove Myklebust, tilførselsleder småfe

Ravndal

Anita og Erik Ravndal er eit ektepar i 40 åra. Dei har 4 jenter på 21, 15, 13 og 10 år. Faren til Erik, Trygve E. Ravndal er med i den daglige drift av gard og dyr. Erik er heiltidsbonde. Anita arbeider utanom garden i ein barnehage 2 dagar i veka.

Garden er på 1300 da. Av dette er 110 da dyrka og 650 da kulturbeite, resten utmark og fjell. Med leigejord kjem garden opp i 225 da dyrka mark. Kulturbeite er ca 1050 da med leigejorda.

Anita og Erik har ei mjølkekvote på 260000 kg mjølk som blir produsert av 33 årskyr. Dei leverar 2100 slaktegris i året og har 270 vinterfòra sauar.
 

Sauehuset og garden er verd eit besøk. Ta kontakt med Siri Kvam Haugland, telefon 928 85 919, så kan vi avtale eit besøk.

 

Flere bilder er lagt inn, for å se de må du være innlogget.

» Flere detaljer om nybygget fra 2009 med bilder

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes