Nordre Borge gård

(11.11.08, oppdatert 29.05.13) John Bergerud driver med sau høyt oppe i Borgegrend, i Nore og Uvdal kommune i Buskerud. Sammen med dattera Elin har de hatt en god plan når de planla et uisolert tilbygg til 300 vinterfôra sau.

Av: Vinni Foss

Drifta består i dag av 270 vinterfôra sauer. I tillegg drives det med mjølkeproduksjon på bruket. Kyrne er på setra om sommeren i et område hvor de fleste sauene slippes. Planen er å øke opp til ca. 300 vinterfôra sauer. Grovfôret blir høsta fra 280 da, herav mye leiejord.

Rundballer er mest praktisk da mye av jorda er spredt og ligger i dalbotn med tung transport opp til gården. Vår- og høstbeite på ca. 200 da ligger rundt gardstunet. Sommerbeite er i området mellom Nore, Eggedal og Tunhovd på ca. 950 m.o.h. 50 av søyene med lam beiter i Lågliberget beitelag på Hardangervidda. Gjeterhundene er et av de viktigste hjelpemidlene på Borge. De brukes både på sau og storfe.

John klipper mye sau høst og vår i nærområdet, noe han har drevet med i mange år. Denne jobben gjør at han har sett mange ulike løsninger på sauefjøs og det har gitt han et godt grunnlag til å ta beslutninger om hvilke løsninger han vil ha i eget fjøs. Nytt hus til sau er kommet som tilbygg til den eksisterende låven/fjøset. Det var viktig for John at det skulle bli et praktisk og pent tun. Ny fjøset er bygd med langsgående tømmer og passer godt sammen med eksisterende bygg. I tillegg virker heller ikke bygget ruvende på tross av at det ligger i en ganske bratt helling.

Logistikken i fjøset har vært en viktig utfordring under planleggingen. Den skal være praktisk tilrettelagt. John er svært opptatt av at det skal være effektivt og dyrevennlig når man sorter, fosterteller, veier, klipper og leverer dyr.

John valgte strekkmetall på liggeunderlagt etter å ha vurdert muligheten for å ha talle på den ene delen og strekkmetall på den andre. John fant ut at det ville bli mye dyrere med talle i den ene dele av huset.
 

For å følge utviklingen til nytt fjøs må du logge inn og følge lenkede artikler:

» Videre arbeid på Nordre Borge

» Nordre Borge "tar form"

» Nyfjøset til John Bergerud

» Besøk på Nordre Borge gård

» Tegninger fra Nordre Borge