Søk:

Du er her: Hovedsiden / Gris /Gris i 16

Verktøylinje

Gris i '16

(Sist endret 02.01.17) Svinekongressen ble arrangert for 10. gang med Gris i '16. Jubileumskongressen fant sted på Scandic Hamar 17. - 18. november 2016.

Foredragene fra kongressen finner du på www.grisi16.no.
 
Slagord Gris i '16Norsk gris, svineproduksjon og samfunnet rundt oss er i endring. Norsk svineproduksjon har tradisjon for å ta tak i utfordringer, benytte ny teknologi, drive effektivt og samtidig ha god dyrevelferd, god dyrehelse og tilby norske forbrukere trygt og godt svinekjøtt. Den norske grisen vil være en viktig bidragsyter til å produsere mer mat på norske ressurser og vi er rede for å møte fremtidens utfordringer.
 
Kongressen er et samarbeid mellom Norsvin, Nortura og Felleskjøpet.
 
Kongressen inneholder fagforedrag på høyt faglig nivå. Det blir i hovedsak foredrag med norske fagfolk, men også internasjonale innslag, tilpasset en norsk svineprodusents hverdag. Gris i '16 ønsker å sette svineprodusenten og beslutningstagere i svinenæringa i fokus, og blir den viktigste møteplassen for norske svineprodusenter i 2016.
 
Opp mot 500 kvm er satt av til stand-område hvor aktører og utstyrsleverandører kan invitere til fagprat og demonstrasjoner.
 

KOMITÉENE
KOMITÉENE: Liggende foran er hovedkomitéens leder Tor Henrik Jule. Andre rekke fra venstre Siv Solheim (Nortura), Inger Strickert (Norsvin), Eli Berven (Nortura), Jørgen Formo (FK Agri), Maj Britt Solem (FK Agri). Bak fra venstre Solveig Kongsrud (Norsvin), Karianne Eide Longva (Norsvin), Odd Magne Karlsen (Nortura), Per Inge Egeland (Norsvin), Svein Bjarne Sommernes (Nortura), Borghild Njærheim (FKRA), Bente Bjølstad (FK Agri), Gustav Grøholt (Norsvin), Dyre Johan Haug (Norsvin), Arne Gabriel Krog (Norsvin) og Marianne Myki (FK Agri). (Foto: Tore Mælumsæter)

Vår målgruppe er først og fremst svineprodusenter, dernest deres rådgivere, leverandører og organisasjoner.

  • Vi skal skape et samlingspunkt av faglig og sosial karakter
  • Vi skal ha presentasjoner fra nasjonalt og internasjonalt svineproduksjonsmiljø
  • Vi skal legge til rette for at leverandører og fagorganisasjoner kan presentere budskap og produkter

Hovedkomiteen for Gris i '16 er:

  • Tor Henrik Jule, leder, svineprodusent fra Sparbu i Nord-Trøndelag
  • Eli Berven, Nortura
  • Marianne Myki, FKA
  • Gustav Grøholt, Norsvin

Følg oss også på facebook!
 

Banner Gris i '16