Rådgivingstilbud fra Team gris

  • Mindre enn 2,5 - Mer enn 25

    (24.09.07, oppdatert 18.03.10) Rådgivingspakkene Mindre enn 2,5 - Mer enn 25 inneholder besøk av en rådgiver og en spesialveterinær der de foretar de nødvendige gjennomganger for å finne tiltak, samt oppfølging av tiltakene.

  • Nortura Driftsplan

    (23.09.09) Skal du starte med svineproduksjon eller utvide/endre dagens svineproduksjon gjennom større investeringer, er det nyttig med en driftsplan. En driftsplan vil gi et bilde av den økonomiske situasjonen på gården de neste 7 årene. I forhold til søknad om investeringstilskudd er det som regel et krav at det utarbeides en fullstendig driftsplan.