Engasjement for fôrformidling

(18.07.18) Næringa har gått sammen med Bonde og Småbrukarlaget og Bondelaget og engasjert en person som skal koordinere formidling av fôr som gjennom nettsiden forformidling.no. På denne nettsiden kan du registrere om du har behov for fôr, eller om du har fôr til salgs.

forformidling.noHjelp en kollega, registrer det du måtte ha til overs av fôr, halm eller beite. Vi vil spesielt oppfordre alle til å ta vare på halmen i år, den vil komme til nytte!

Gå til www.forformidling.no for å registrere deg.

Det jobbes samtidig med å koordinere Felleskjøpet sin halmformidling som er en tjeneste for å formidle kontakt mellom norske kornprodusenter som har halm til salgs, og husdyrprodusenter som trenger å kjøpe halm.

Dette er begge kostnadseffektive initiativ som skal bidra til å hjelpe de som er i en fôrkrise.

Vårt budskap er fortsatt:

  1. Reduksjon av besetning får stor økonomisk konsekvens på kort og spesielt på lang sikt.
  2. Det er mulig å redusere forbruket av grovfôr betydelig
    • Minimalisere andelen grovfor i fôrrasjonen og kompensere med kraftfôr
    • Benytte halm som grovfôr
    • Endringer i driftsopplegget ved f.eks. slakte yngre dyr med lavere slaktevekter

Se også lenkede artikler som er lagt ut på våre sider.