Islandsfôr til ammeku

(24.09.18) Snitt på mottatte analyser på grovfôret fra Island viser en tørrstoffprosent på 48 %, energikonsentrasjon på 0,96 og råprotein på 176 g/kg tørrstoff (ts). Pris pr rundball er kr 1730,-, og med et antatt ts-innhold pr ball på 275-350 vil dette gi en pris pr kg ts på 6,30 - 4,50. I videre beregninger brukes pris pr kg ts kr 5,50.

Ammekua i tidlig drektighet vil ha behov for rundt 6-7FEm/dag, og vil med et fôropptak på 13 kg fôr eller 6,5 kg ts, dekke energibehovet. Opptakskapasiteten til kua vil med stor sannsynlighet være betydelig høgere enn dette. Ut fra franske beregninger på opptakskapasitet på opp mot 20-25 kg fôr, og på fri tilgang vil dyra øke holdet betraktelig. 

I tidlig drektighet vil Islandsfôr av denne kvaliteten bli for godt for ammekua. Den kan kombineres med for eksempel ubehandlet halm for å få mer struktur og fylleverdi på rasjonen. Denne kombinasjonen vil kunne gi en god rasjon med dekning på protein, energi og med en god fylleverdi. 

Under vises noen forslag på fôrplan som vil dekke krav til fylleverdi, energi og protein, samt mineraler og vitaminer til ammeku, basert på Islandsfôr.  Med høg pris på fôret vil det være fornuftig å bruke moderate mengder, eller spare til rett før og etter kalving. 

Forkostnaden pr ku pr dag vil øke med mengde islandsfôr. Tilgang og pris på halm vil variere. I eksemplene videre er prisen på halm satt til 1,50 kr/kg. Tilgang er ikke vurdert. 

For å fylle krav til fylleverdi bør rasjonen ha rundt 5 kg ubehandlet halm. Er tilgang på halm god og pris med frakt akseptabel kan denne økes. 5 kg + islandsfôr vil gi en fylleverdi på rundt 60 %. Dette betyr at tilgang på grovfôret må kontrolleres, enten med mengde eller tid for å bremse fôropptaket. 

1

2

Eksempel med høgere andel ubehandla halm, 80 % fylleverdi:

3

4

Halmrasjon 8 kg - med FORMEL Biff Intensiv vil ligge på mellom 22,50 til 38,30 kr pr ku/dag.

5

6


Bruk av islandsfôr kan vises seg dyrt gjennom hele vinteren, og det bør suppleres med halm for å tilfredsstille dyras behov for opptak. Halm kan også kombineres med kraftfôr, for eksempel FORMEL Biff Intensiv eller FORMEL Biff. 

Trenger du å kjøpe grovfôr til vinteren?

Tine, Nortura og Felleskjøpet Agri tok sammen initiativ for å kjøpe 30 000 rundballer fra Island i juli som en ett av flere tiltak under tørkeperioden for å kunne opprettholde husdyrproduksjonen gjennom vinteren.

Første båt med 5100 rundballer har allerede ankommet Norge og i løpet av ca. 2 måneder vil det komme ytterligere 5 båtlaster med grovfôr fra Island. Bestillinger av fullt vogntog (40-42 rundballer) kan gjøres hos Felleskjøpet Agris Kundetjeneste på 72505050 eller via min gård på www.felleskjopet.no. Det er også mulig med nabosamarbeid ved bestilling der vi kan splitte fakturaen.

Se mer informasjon i faktaarket