Tilgjengelig Islandsfôr fra FK/Tine/Nortura

(27.02.19) Tørken i sommer ga mange utfordringer med å skaffe nok fôr. En enorm dugnad med halmberging og import av fôr gjorde at de fleste har fått tak i fôr til å kunne holde produksjonen noenlunde oppe igjennom vinteren. Det kommer imidlertid tilbakemeldinger som tyder på at det er produsenter som enda har for lite fôr.

Av: Asgeir Svendsen, fagsjef storfe Nortura 

Som dere er kjent med, har Felleskjøpet, Tine og Nortura tatt et kollektivt ansvar/risiko for import av grovfôr fra Island. Det er importert ca. 30 000 rundballer, og ca. halvparten av dette er solgt. Det betyr at det er tilgjengelig fôr til de som har behov dette. 

Kvalitet på fôret
Kvaliteten er generelt god, men selvsagt variasjon mellom partier. Det er tatt flere fôranalyser av partiene som er importert.

Islandsfôret egner seg godt som supplering sammen med det grovfôret en allerede disponerer. Fôret har høyt tørrstoffinnhold og høyt næringsinnhold. Dette egner seg derfor god til søyer før og etter lamming, ammekyr fra kalving frem mot beiteslipp og til dyr i vekst. 

Prisen på fôret er kr. 1730,- pr rundball + mva. 

Oftest stilte spørsmål fra produsentene

Spørsmål

Svar

Hva er tørrstoffinnholdet i grasballene?

40 - 70 % prosent

Hvor mye veier rundballene?

Ca. 500 - 700 kg, grasballer som har høyest tørrstoffprosent veier noe mindre

Hva er prisen på rundballene?

Kroner 1730,- + mva

Hvor ligger rundballene lagret?

Kambo ved Moss og Vestnes ved Molde

Kan jeg hente rundballene selv?

Ja – da er prisen kr. 1550,- pr stk

Hvordan er kvaliteten på rundballene?

Kvaliteten er for det meste veldig bra. Vi har kunder som kommer tilbake og kjøper flere lass

Hvis jeg får grasballer som ikke kan brukes, hva gjør jeg da?

Du kontakter fagkonsulenten din i FKA. Kundetjenesten kan også registrere kundeklager. Ved reklamasjoner er det fint om du har nummeret som er merket på rundballene som viser hvor på Island rundballene er presset. (Internt i FKA: Se vedlegget i mailen som også er sendt ut tidligere)

Har en nabo som også er interessert i grovfôr. Kan vi dele et lass?

Ja – da registrerer vi 2 ordrer - 1 ordre til dere begge med 20 rundballer hver og dere får hver dere faktura

Har bilene kran?

Nei – ingen biler som leverer grovfôret har kran. Du blir oppringt minst 1 dag før levering, da sjåføren som kommer trenger hjelp med lossingen

Hvor mange rundballer er et lass?

Vi registrerer 40 rundpaller pr. lass, men det er biler som har plass til kun 36 eller 38 rundballer. Da slettes resten på ordren (2 eller 4 rundballer)

Hvordan ligger rundballene stabler på bilen?

De ligger to i høyden og med flatsiden ned

Hva er det brukes når rundballene skal losses av bilen?

Traktor med rundballeklype er mest brukt, men det er også de som bruker traktor med lesseaparat

Når kan jeg få rundballene levert?

Vi leverer fortløpende og du vil bli oppringt minst 1 dag før levering.

Jeg tenger rundballene innen 14 dager

Da tar vi kontakt med logistikken og ringer deg tilbake når vi har fått tilbakemelding fra dem (registrer siste leveringsdag i ordren 14 dager fram i dag eller dato som avtales med kunden/logistikk

Er det fortsatt tilgang av grovfôr?

Ja – vi har foreløpig god tilgang

Har du spørsmål kan du kontakte Nortura rådgiver eller ringe Felleskjøpet Agris Kundetjeneste på tlf. 72505050.

Bestilling av fôr gjøres direkte til Felleskjøpet Agris kundetjeneste eller via "Min gård" på www.felleskjopet.no.

Islandsfôr
 

Relatert informasjon