Innmeldte purker for salg i Vest

(09.02.17) Her følger en oversikt over livpurker som våre foredlings- og formeringsbesetninger i vest har presentert for salg.

 

Foredlingsbesetninger

Kategori

Antall

Merknad

       
       
Formerings besetning Kategori Antall Merknad

 Øyvind Amdal, Finnøy

 Bedekt

Bedekningsklare

Småpurker

 

 ledig kapasitet

Carl Willhelm Hage

Bedekte

Bedekningsklare

Småpurker

2

25

25

 

ledig kapasitet

 

Karen og Bjørn Borgen, Orre

Bedekt

Bedekningsklare

Småpurker

??

 

 

Grising i slutten av mars-17 og slutten av april-17

God tilgang

God tilgang

Ove Ånestad, Varhaug

Bedekt

bedklare

småpurker

 

 

 

 

bra utvalg av ubed og småpurker

Arvid Varhaug, Varhaug

bedekt

ungpurker

småpurker

   
Erling Egge Drektige    

 

Dersom det ikkje er annonsert purker her som passer i ditt driftsopplegg, ta kontakt med ei av våre .