Ammekudag Inderøy og Indre Fosen

des
Mosvik - se arrangementet

Nortura krets Inderøy inviterer til Ammekudag

Besøk i Erik Melting sitt nye, laftede fjøs (adr: Framverranvegen 2405) Charolais aktiv avlsbesetning.

Deretter forflytter vi oss til Trongsundet Grendehus. Der det blir servering og mere faglig innslag. Rådgiver i Nortura, Arnodd Kjenstadbakk og Imek-selger i FKA, Torstein Klev, deltar

Eiere i Indre Fosen krets inviteres også. Dette er nesten på kretsgrensen og dermed en flott anledning til å treffe flere med samme interesse (/bekymring).

Påmelding til Ivar Wang på tlf/SMS 908 64 742 innen fredag 5. desember.

Vel møtt

Hilsen kretsutvalget