Ammekuskole i Agder

Mar
Hos Elin og Halvor Øiestad på Rykene

Velkommen til ammekuskole vinter 2020

Nortura inviterer til ammekuskole i Agder
Kurset er rettet mot nyetablerte ammekubesetninger hvor mange har liten erfaring og kompetanse på ammekuproduksjon, men det kan være noe å hente for produsenter med en del erfaring også. Kurset skal gi grunnleggende kunnskap om produksjonen og at man skal lykkes økonomisk i sin drift.

Kurset foregår over to kvelder og en dagstur til Norturas slakteri på Egersund.

Kurskvelder:

  • Onsdag 4. mars Holt Landbruksskole
  • Tirsdag 10. mars Elin og Halvor Øiestad på Rykene
  • Tidspunkt for slakteribesøk blir satt senere

Påmelding innen 29.2.2020 til:

4. mars    
18.00-18.45 Ammekua gjennom året Hildur Brøvig, Nortura
19.00-20.30 Grovfôr og beite i ammekuproduksjonen Josefa Torp, Norsk Landbruskrådgivning
20.30-21.00 Pause  
21.00-22.00 Adferd og håndtering av storfe Sanser og reaksjonsmønster, praktisk håndtering og HMS. Bengt-Egil Elve, Nortura

 

10. mars    
18.00-19.00 Helse og kalving Bengt-Egil Elve, Nortura
19.15-20.15 Driftsstyring og økonomi Elisabeth Kluften, Nortura
20.15-20.45 Pause  
20.45-22.00 Avl, brunst og fruktbarhet i besetningen Halvor Øiestad