Åpent ammekufjøs i Bæverfjord

Mar
Hos Lars Ole Gravvold, Bøverdalsvegen 760, Bæverfjord

Åpent fjøs hos Lars Ole Gravvold - ammekufjøs i Bæverfjord.

Mer info i facebookgruppe

Nøkkelopplysninger om fjøset:

  • 56 ammekuplasser
  • 56 plasser for oppfôring/rekruttering
  • dypstrø/talle avdeling for kalving/kalvegjemme
  • kjørbart fôrbrett
  • mm.