Søk:

Verktøylinje

Årsmøte i TYR Sørlandet, Evje

Dato:
08.03.18 - 08.03.18
Varighet:
Kl. 19.30
Arrangør:
TYR Sørlandet
Sted:
Hotell Dølen, Evje

Velkommen til Årsmøte i TYR Sørlandet!
Sammen med årsmøte for 2017 ønskes det å informere omkring Storfekjøttprosjektet på Agder 2017-2020 v/ Jacob Saaghus NLR.

Og Bonde Jørund Kvaale Hansen kommer og forteller om sin erfaring med oppstart og bruksbygging til ammekuproduksjon.

Arrangementet er åpent for alle interesserte som kan ha nytte og glede av å delta, så ta med deg hvem du måtte ønske. Be gjerne med deg naboen også.

Det blir spandert/servert 2 retters middag etter årsmøtet på råvarer fra storfe.

Sakliste:

  1. Valg av møteleder
  2. Valg av 2 til å underskrive protokollen
  3. Godkjenning av innkalling og saksliste
  4. Erfaring med oppstart og bruksbygging av Bonde Jørund Kvaale
  5. Jacob Saaghus informerer om Storfekjøttprosjektet 2017-2020
  6. Årsmelding
  7. Regnskap
  8. Aktivitetsplan 2018
  9. Valg
  10. Eventuelt

Påmelding innen 5. mars til Hildur Brøvig på mail hildur.brovig@nortura.no eller på tlf. 950 20 392.

Innspill til årsmøte må være levert innen 21. februar på mail til hildur.brovig@nortura.no

Vel møtt til et hyggelig Årsmøte!