Årsmøtet i Nortura SA

jun

Nærmere informasjon om sted vil komme senere! Innkalling sendes alle utsendinger. Årsmøtet er flyttet fra opprinnelige datoer 7.-8. april.

SAKSLISTE

Opprop.

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Valg av 2 utsendinger til å undertegne pro­tokollen sam­men med ordføreren
 3. Årsmelding for Nortura SA
 4. Regnskap for konsernet og Nortura SA, herunder rapport fra kontrollkomité og revisor
 5. Disponering av årsresultat for Nortura SA
 6. Valg av revisor for konsernet Nortura SA
 7. Valg
  • Styreleder
  • Styremedlemmer
  • Nestleder
  • Varamedlemmer til styret
  • Ordfører og varaordfører
  • Medlem av Kontrollkomiteen
  • Leder i kontrollkomiteen
  • Varamedlem til kontrollkomiteen
  • Medlemmer i valgkomiteen
  • Leder og nestleder i valgkomiteen
  • Varamedlemmer til valgkomiteen
 8.  Fastsettelse av godtgjørelse

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes