Årsmøtet i Nortura SA

Apr
Skypemøte

På bakgrunn av Folkehelseinstituttets anbefalinger samt vurderinger fra Norturas beredskapsgruppa og i samråd med ordfører, Håvard Ringnes, har vi besluttet å utsette Årsmøtet i Nortura og gjennomføre dette som et Skypemøte.      

Årsmøtet består av 80 medlemsvalgte utsendinger. I tillegg møter konsernstyret med 14 styremedlemmer samt årsmøtets ordfører og varaordfører. De ansatte er representert i henhold til inngåtte avtaler. Årsmøtet velger styre, kontrollkomité og valgkomité.

Nærmere informasjon til utsendinger kommer!