AU-møte Vest

aug
Nortura Førde

Innkalling sendes ut i forkant til AU-medlemmer og kopi til kretsledere.

Ønsker du å sende en sak til AU eller delta på møtet som observatør?

Ta kontakt med organisasjonsleder Arne Undheim arne.undheim@nortura.no