Avlivingskurs for svineprodusentar, Forus

Nortura Forus Nortura Team Gris Kl. 9-12 eller 11-14

Kurset har demonstrasjon av korrekt og effektiv avliving av gris, og alle deltakarar får sjølv øve på å skyte og stikke grisen på rett måte.

For at alle skal ha best mogleg utbytte av kurset, set me berre av plass til 10 personar i kvar gruppe. Her er nye kurs-dagar å melde seg på, altså 40 plasser, fyrste mann til mølla gjelder (er det større interesse enn plass, set me opp nye kurs).

Kursa går på Nortura Forus 17. oktober og 14. november

  • Kl. 9-12 eller 11-14   
  • Felles lunsj i kantina kl. 11, for begge grupper.

Påmelding til Medlemsenteret på tlf. 48 12 04 00.

Gi beskjed om kva dag og tidspunkt du vil delta på.