Dyretransportkurs i Førde

Jun
Nortura Førde

Animalia arrangerer dyretransportkurs i Førde 13. juni. Kurset gjev kompetansebevis for transport av småfe, storfe og gris. Regelverket krev kompetansebevis av alle som transporterer dyr over 50 km med unntak av beitekøyring.

Pris per person kr. 6350,-

For nærmare informasjon og påmelding kontakt Ingebjørg Øien, Nortura Førde, tlf. 952 15340.

Påmeldingsfrist 20. mai d.å.