Fagdag for svineprodusenter på Forus

mar
Nortura Forus, Gamle Forusveien 50, 4031 Stavanger

Fagdag for svineprodusenter på Forus

Team Gris gjentar suksessen og arrangerer Fagdag for svineprodusenter.

Det er følgende program for dagen:

 • Kl. 9.30 – 9.45 Velkommen! Kaffe og litt å bite i
 • Sesjon 1: Diagnostikk fra fjøs til ferdig svar v. veterinær Elisabeth Skadtvedt Jordal, Veterinærinstituttet Sandnes
 • Sesjon 2: Sådan gjorde vi – foredrag om etablering og driften vår v. Anne-Bjørg og Tor Inge Ravndal, Svineprodusenter i Kvinnesdal
 • Felles mat og innlegg kl. 12.00 – 12.50:
  • Hva kan vi tillitsvalgte bidra med for dere svineprodusenter? v Lenita Salte
  • God tid for drøs med gode kollegaer
 • Sesjon 3: Prosjekt «Godt svinehald i Rogaland» info og peptalk v. Marie Nøkling, Nortura og Bjørn Ståle Bekkeheien, Norsvin SørVest
 • Sesjon 4A: Smågriskabalen – hvordan få det til å gå opp? v. Odd Finnesand
 • Sesjon 4B: Hvordan Nortura kan bidra i samarbeidet med produsenter omkring finansiering/bankmøter v. Ove Aanestad, Nortura

Arrangementet er gratis.

Oppstart på foredrag kl. 10.00. Vi deler opp i 4 grupper og alle kommer innom hvert av de 4
foredragene i løpet av dagen. Hvert foredrag varer ca. 50 min med 10 min pause mellom
hvert.

Påmelding

Påmelding innen 5/3 2024 til medlemssenteret på telefon 95518400 (ikke sms) /
medlem@nortura.no

Team gris ønsker velkommen!