Fagdag svin på Gjennestad

Jun
Gjennestad videregående skole, Gjennestadtunet 10, 3160 Stokke

Norsvin Buskerud, Telemark og Vestfold i samarbeid med Nortura inviterer til fagdag mandag den 3. juni på Gjennestad videregående skole

Program:

  • 11.00 Velkommen v/ Hans Harald Kirkevold
  • 11.15 Audun Skomsøy, spesialveterinær i Nortura Øst; SPF – forventninger og utfordringer. Hvilke erfaringer kan vi dele etter at mange har fått SPF-status.
  • 12.00 Grillmat v/Nortura og Norsvin
  • 13.00 Eli Maria Stenklev, spesialveterinær Nortura Øst;
  • Vi har en gris som har et lavt fôrforbruk og en høy tilvekst, men som også er krevende å stelle. Hva kan årsaken være til at vi som steller grisen opplever økte problemer med halebiting og beinlidelser? Kan vi redusere disse problemene ved å endre fôrtyper? Endre avlsmål? Endre hustyper?
  • 14.00 Eli Gjerlaug - Enger, forsker Norsvin SA; Hvordan klarer den norske grisen seg i diskusjonen om miljø, klima og bærekraft? Har vi gode nok argumenter til å forsvare vår svineproduksjon?
  • Ca 15.00 Avslutning

Velkommen!

Norsvin VBT og Nortura

Vi tar forbehold om enkelte endringer i programmet