Søk:

Verktøylinje

Fagkurs - Best på sau, Gol

Dato:
09.03.18 - 10.03.18
Varighet:
Se program
Arrangør:
Team sau i region øst
Sted:
Pers Hotell, Gol

Nortura Team småfeInvitasjon til fagkurs BEST PÅ SAU

Team sau i region øst inviterer til to dagers fagsamling med fokus på drift av sau gjennom året. I tillegg ønsker vi å gjennomføre flere samlinger med ulike temaer dersom det er interesse for det ved senere anledning.

Eksempel på tema kan være: økonomi, klassifisering, grovfôrdyrking, beite, sauekontroll med mer.

Samlingen er tilrettelagt som grunnleggende opplæring.

Første samling fredag 9. og lørdag 10. mars 2018 på Pers Hotell, Gol

Vi har nok påmeldte til å arrangere, men forlenger påmeldingsfrisen til 26. ferbruar slik at flere har muligheten til å melde seg på.

Program fredag 9. mars

 • KL 10:00 Frammøte med kaffe og noe å bite i
 • KL 10:30 Forebyggende helsearbeid i sauefjøset. v/ veterinær Vibeke Tømmerberg fra Animalia
 • KL 12:30 Lunsj
 • KL 13:30 Ull og ullhandtering v/ Stein Terje Moen fra Norilia Litt om klippeplass. Nortura klippeteam v/ Erik Kolbjørnshus
 • KL 15:00 Generell avlsteori og avl i egen besetning v/ Terje Bakken
 • Kl 17:00 Litt om egen drift og nytt fra konsernstyret. v/ sauebonde og konsernstyremedlem Jon Lilleslett
 • KL 18:00 Oppsummering avslutning
 • KL 19:30 Middag med sosialt samvær

Program lørdag 10. mars

 • KL 09:00 Fôring av sau fra innsett til utslipp v/ Finn Avdem
  Slik gjør jeg det. v/ Lars Eivind Haugo sauebonde i 5 år
 • KL 11:00 Markedssituasjon og leveringsvilkår v/ Erling Skurdal
 • KL 12:15 Oppsummering og avslutning
 • KL 12:30 Lunsj

Pris:

 • Med overnatting: Kr 1770,- i enkeltrom
 • Uten overnatting per dag Kr 425,- ønskes middag fredag er prisen + Kr 345,-
 • Utgifter for oppholdet gjøres opp med hotellet ved avreise.
 • Kursavgift Kr 500,-

Bindende påmelding innen 26. februar til Vinni Foss mobil 99022805 eller e-post vinni.foss@nortura.no

Vel møtt til 2 innholdsrike dager med sauen i sentrum!