Fagmøte alle dyreslag i Harstad

okt
Scandic Harstad Hotel

Prosjekt Kjøtt i Troms og Finnmark og Gris i Nord inviterer alle interesserte til fagmøte
i Scandic Harstad tirsdag 10. oktober kl. 10:00

Program i pdf. 255 kb

Program:

 • Kl.10:00 – 11:00 Velkommen til Harstad!
  Markedssituasjonen og framtidsutsikter for landbruket i nord.
  Karin Marie Røhne, Nortura
 • Kl. 11:00 – 12:00 Lunsj
 • Kl. 12:00- 13:45 – Storfe:
  Best på storfe gjennom hele året
  Økonomi, produksjon og logistikk. Omsetning livdyr.
  Emma Lorentsen og Linda Aarvik
  Kristine Fosli, Arne Wiggo og Birger Theodorsen
 • Kl. 12:00 – 13:45 - Småfe:
  Best på sau gjennom hele året.
  Økonomi, produksjon og logistikk.
  Linn Hege Engen og Bernt Mikalsen
 • Kl. 12:00 – 13:45 – Gris:
  Økonomi i svineproduksjonen
  Smågris, kombinert og slaktegrisproduksjon.
  Hanne Marit Hjerpbakk og Christer Skreslett
 • Kl. 14:00 – 15:00 Vårt liv som bønder. Investeringer, drift og fritid.
  Laila og Ståle Granmo. Storfe og svineprodusenter fra Mosjøen.
 • Kl. 15:00 – 15:15 Avslutning for dagen.
  Rolf Ingar Eggum

Deltagelse er gratis.

Påmelding

Påmelding ved SMS til 41 41 54 38 eller mail til arne.flatmo@nortura.no, seinest 2. oktober.

Vennlig hilsen
Arne Flatmo, prosjektleder