Fagmøte i Kyllingringen Øst

Mar
I auditoriet på Nortura Hærland

Det inviteres til fagmøte i Kyllingringen Øst

På produsentmøte denne gangen får vi besøk av Harald Bjerkenes, Lars Ove Flaten, Elin Prangerød og Ola-Bjørn Haugbråten. Dette er personer som har ansvarsområder som dekker hele verdikjeden vår, helt ut til salg og oss produsenter. 

  • Lars Ove har ansvar for Forettningsområde hvitt kjøtt. 
  • Harald Bjerkenes er konserndirektør, og har ansvar for salg, kategori og marked. Nyansatt i fjor. Han kom fra stillingen som administrerende direktør i Finsbråten. 
  • Elin Prangerød, Kategoridirektør hvitt kjøtt og egg. 
  • Ola-Bjørn Haugbråten, produsentoppfølging. 

Her blir det mye interessant og matnyttig, og gode muligheter for å stille spørsmål.

Grunnet bestilling av mat må vi ha en påmelding. Send e-post til liv.marit.biltvedt@nortura.no senest onsdag 20.3

Vel møtt!

Styret i Kyllingringen Øst