Fagmøte sau, Engavågen i Meløy

Feb
Fjøset hos Gunn og Hans Elling Angell

Fagmøte med tema klauv og klauvstell på sau.

Med hensyn til lokale og servering er det fint om du gir beskjed om du kommer innen fredag 22. februar på sms til Linn Hege, tlf. 476 65 959

Vel møtt!

Med hilsen Nortura v/ Linn Hege Engen, rådgiver sau og Hans Elling Angell, kretsleder