Fagmøte sau med grilling, Opphaug

Jun
Dalebakken Mølle, Opphaug

I samarbeid med Ørland og Bjugn sau og geit inviterer vi til møte på Dalebakken Mølle, Opphaug onsdag 19. juni 

Vi starter med grillmat kl 18.00.

Tema ellers blir:

  • Markedssituasjonen.
  • Hvordan få slaktemodne lam – sluttforing.
  • Kort info om kommende arrangement.
  • Eventuelt.

Vel møtt til en faglig og sosial kveld.

Kontaktperson: Bjørn Wæhre, tlf. 906 04 293