Fagprat eggproduksjon

Nov
Orkladal Ysteri, Nygårdsveien 10, Gjølme

Nortura med ressursgruppe egg Midt-Norge inviterer Nortura sine eggprodusenter i Region Midt til fagprat, denne gang har vi valgt å legge samme møte til 4 ulike steder. Vi håper dermed at ingen finner reisevegen for lang for en fagprat med gode eggkollegaer.

  • 12. november: Vuddu Valley, Vuddudalen 487, mellom Stjørdal og Åsen
  • 13. november: Yttervik Gård, Brattbergsvegen 56, Beitstad
  • 19. november: Orkladal Ysteri, Nygårdsveien 10, Gjølme
  • 20. november: Fru Opdal Gårdshotell, Sørsivegen 2081, Overhalla

Møtene starter kl 11 og varer til ca kl 14. Vi starter med lunch.

Faglig legger vi opp til innledning, diskusjon og erfaringsutveksling rundt følgende aktuelle tema:

  • Trivselstiltak
  • Dyrevelferdsprogram verpehøns, hva krever det av oss
  • Eggkontrollen
  • Hvordan møte utfordringer i frittgående produksjon

I tillegg blir det litt informasjon om salg/marked og lufting av interesse for tur til Revetal til våren.

Brit og en fra ressursgruppa vil delta på samtlige møtesteder.

Vel møtt til faglig og sosialt samvær!

Påmelding innen fredag 8. november, tlf 918 53 586 eller e-post til brit.vaaga@nortura.no


Med vennlig hilsen Kolbjørn Frøseth, Ivar Wang, Anders Braa og Hallgeir Skjørstad fra Ressursgruppe egg Midt-Norge og Brit Våga, Team Egg, Nortura