Finnmarkssamlingen i Karasjok

Feb
Scandic Karasjok
  • (27 Feb)
  • (28 Feb)

Nortura SA, Felleskjøpet Agri SA og Fylkesmannens Landbruksavdeling har gleden av å invitere alle gårdbrukere og andre interesserte i Finnmark til fagsamling og felles medlemsmøte på Scandic Karasjok.

Program og informasjon, pdf.


Felles medlemsmøte for Nortura SA og Felleskjøpet Agri SA torsdag 28. februar
På medlemsmøtene presenteres årsmelding og regnskap, det blir orientering fra drift og det blir foretatt valg for den enkelte medlemskrets. I tillegg er det åpent for spørsmål og innspill til organisasjonene.

Avlivingskurs torsdag 28. februar
Nortura tilbyr et avlivingskurs i fortsettelsen av samlinga. Teorien vil bli gjennomgått på Scandic Karasjok og den praktiske delen vil skje på Nortura Karasjok. Dette er et obligatorisk kurs for å få kompetansebevis for transport av levende dyr. Kurset er åpent også for de som ikke har deltatt på Dyretransportkurs.

Påmelding
Det er bindende påmelding med en egenandel på kr. 500,‐ pr. person. Egenandelen blir fakturert alle påmeldte, da vi må betale hotellet ut fra antallet påmeldte. Bindende påmelding innen 6. februar til Nortura Medlemssenter, e‐post medlem@nortura.no eller tlf. 48120400.

Oppgi om du ønsker å delta begge dagene, på felles middag onsdag kveld, overnatting fra onsdag til torsdag i enkeltrom eller dobbeltrom, og om du vil delta på avlivingskurset. Medlemsnummer i Nortura (hvis du har), adresse, mail og telefon må også oppgis.

Velkommen til faglige og sosiale dager!