Finnmarkssamlingen i Karasjok

Feb
Scandic Karasjok
  • (26 Feb)
  • (27 Feb)

INNBYDELSE TIL FAGSAMLING OG MEDLEMSMØTER

Nortura SA og Felleskjøpet Agri SA har gleden av å invitere alle gårdbrukere og andre interesserte i Finnmark til fagsamling og felles medlemsmøte på Scandic Karasjok.

Fagsamling onsdag 26. februar

11.00 – 12.00

Lunsj

12.00 – 12.10

Åpning v/Tore Karlstrøm, tillitsvalgt Felleskjøpet

12.10 – 13.10

Økt lønnsomhet gjennom effektiv grovfôrdyrking
v/Anders Rognlien, utviklingsleder presisjonslandbruk i Felleskjøpet

13.10 – 13.25

Pause

13.25 – 14.25

Presisjonsutstyr til grovfôrdyrking
v/Helge Malum, teknisk sjef Maskin i Felleskjøpet

14.25 – 14.40

Pause

14.40 – 15.10

Effektiv gjødselhåndtering
v/Helge Malum, teknisk sjef Maskin i Felleskjøpet

15.10 – 15.40

Pause med noe å bite i

15.40 – 16.40

Har vi for mye kjøtt? Markedsmuligheter for kjøttproduksjon
v/Ole Nikolai Skulberg, direktør i Totalmarked kjøtt og egg

16.40 – 16.55

Pause

16.55 – 17.55

Kjøttskam? Forbrukerens syn på kjøttproduksjon og dilemmaer
v/Anne Zondag, samfunnsanalytiker i Opplysningskontoret for egg og kjøtt

17.55 – 18.00

Oppsummering

19.30

Middag


Felles medlemsmøte for Nortura SA og Felleskjøpet Agri SA torsdag 27. februar

På medlemsmøtene presenteres årsmelding og regnskap, det blir orientering fra drift og det blir foretatt valg for den enkelte medlemskrets. I tillegg er det åpent for spørsmål og innspill til organisasjonene.

Fra Felleskjøpet deltar konsernstyremedlem Eli Blakstad, og fra Nortura konsernsjef Anne Marit Panengstuen sammen med leder av regionutvalg Nord, Svein Slåtsveen.

08.30 – 12.00

Felles medlemsmøte Felleskjøpet Agri SA / Nortura SA

12.00 – 12.45

Lunsj

12.45 – 14.30

Felles medlemsmøte Felleskjøpet Agri SA / Nortura SA

14.30

Møteslutt


Påmelding
Det er bindende påmelding med en egenandel på kun kr 500,- pr. person, som dekker fagsamling, medlemsmøte, overnatting og alle måltid. Egenandelen blir fakturert alle påmeldte, da vi må betale hotellet ut fra antallet påmeldte.

Bindende påmelding innen 10. februar til Nortura Medlemssenter, e-post: medlem@nortura.no eller tlf 95 51 84 00.

Oppgi om du ønsker å delta begge dagene, på middag onsdag kveld, og overnatting fra onsdag til torsdag i enkeltrom eller dobbeltrom. Medlemsnummer i Nortura (hvis du har), adresse, mail og telefon må også oppgis.

Velkommen til faglige og sosiale dager!