Fjørfeskole egg

okt
Smakfulle Rom AS, Asakveien 115, 1923 Sørum
 • (20. oktober)
 • (21. oktober)

Fjørfeskolen arrangerer i uke 43 og 48 2020 nytt kurs for konsumeggprodusenter. Kurset er godkjent av Mattilsynet i henhold til kompetansekravet i Forskrift om høns og kalkun og tilsvarende kompetansekrav om dyrehelse i Dyrehelseforskriften. Kurset har en varighet på fire dager og er bygd opp med to todagerssamlinger.

Kurset arrangeres denne gangen på et flott gårdsbruk i Sørum, to mil fra Gardermoen. Det tas selvsagt forbehold om at det i oktober er mulig å samle folk til fysisk møte. Men slik det ser ut nå, forventer vi at dette lar seg gjøre.

Første kursdag: Tirsdag 20. oktober 2020

 • 0930 – 1000 Kaffe, registrering
 • 1000 – 1015 Introduksjon av kurset
 • 1015 – 1245 Innføring i dyrevelferd og etikk i husdyrholdet, Sverre Rædergård, Nortura
 • 1245 – 1345 Lunsj
 • 1345 – 1645 Anatomi og fysiologi inklusiv disseksjonsøvelse, Trond Pedersen, Nortura
 • 1700 – 1800 Gruppearbeid
 • 1830 Middag og sosialt samvær

Andre kursdag: Onsdag 21. oktober 2020

 • 0900 – 1115 Ernæring, fôr og fôring, Dag Henning Edvardsen, Norgesfor
 • 1115 – 1215 Lunsj
 • 1215 – 1430 Ventilasjon og klima i hønsehus, Sivert Johansson, ventilasjonskonsulent, Sverige
 • 1445 – 1530 Lys til verpehøns: lysoppfattelse og lyskvalitet. Aktuelle lyskilder, Tone Beate Hansen, Animalia
 • 1545 – 1700 Eggkvalitet, Hannele Hestetun, Nortura

Tidspunkt
Første samling 20. og 21. oktober, andre samling 24. og 25. november

Kursstedet
I og med at en del av kursdeltakerne kommer med fly har vi valgt å legge kurset i nærheten av Oslo lufthavn, på gården Asak Søndre: Smakfulle Rom AS, Asakveien 115, 1923 Sørum. For de som kommer med fly, ordner vi med videre transport til kursstedet.

Kursets innhold
Kurset er et ”A til Å-kurs” i produksjonen og inneholder mange temaer som er svært aktuelle i praktisk eggproduksjon. Det legges stor vekt på basiskunnskaper. Dyrevelferd går igjen som en rød tråd i programmet. Kurset dekker det offentlige kravet om dokumentasjon av kompetanse i henhold til holdforskriften og dyrehelseforskriften.

Kursavgift
Kr 4000,- for Norturamedlemmer. For andre, tredje osv deltaker pr bruk kr 3000. For andre kr 4500.

Overnatting
Kursstedet har overnattingsmuligheter, moderne hotellrom med høy standard, kr 1550 pr pers pr natt i enkeltrom og kr 1220 pr pers i dobbeltrom inklusiv frokost. Overnatting kommer i tillegg til kursavgiften.

Påmelding
Påmelding til Nortura ved Sverre Rædergård, e-post sverre.redergard@nortura.no eller tlf/SMS 40864575 senest fredag 25.september. Eller til din lokale produksjonsrådgiver.