Fjørfeskole egg

nov
Smakfulle Rom AS, Asakveien 115, 1923 Sørum
 • (24. november)
 • (25. november)

Fjørfeskolen arrangerer i uke 43 og 48 2020 nytt kurs for konsumeggprodusenter. Kurset er godkjent av Mattilsynet i henhold til kompetansekravet i Forskrift om høns og kalkun og tilsvarende kompetansekrav om dyrehelse i Dyrehelseforskriften. Kurset har en varighet på fire dager og er bygd opp med to todagerssamlinger.

Kurset arrangeres denne gangen på et flott gårdsbruk i Sørum, to mil fra Gardermoen. Det tas selvsagt forbehold om at det i oktober er mulig å samle folk til fysisk møte. Men slik det ser ut nå, forventer vi at dette lar seg gjøre.

Tredje kursdag: Tirsdag 24. november 2020

 • 0930 – 1000 Kaffe
 • 1000 – 1130 Helse og sykdom hos verpehøns, Trond Pedersen, Nortura
 • 1130 – 1230 Lunsj
 • 1230 – 1400 Smitteforebygging, rengjøring og desinfeksjon, Thorbjørn Refsum, Animalia
 • 1415 – 1530 Gruppearbeid
 • 1545 – 1715 HMS i hønsehuset, Anlaug Wennevold, NLR
 • 1800 Middag og sosialt samvær

Fjerde kursdag: Onsdag 25. november 2020

 • 0900 – 1030 Produksjonskontroll og produksjonsstyring, Hildebjørg Haugan, Nortura
 • 1045 – 1130 Kvalitetssystem (varemottakerkrav, KSL), Brit Våga, Nortura
 • 1130 – 1230 Lunsj
 • 1230 – 1430 Fra innsett til avliving: Rutiner gjennom innsettet, Brit Våga
 • 1430 – 1500 Oppsummering, avslutning og utdeling av deltakerbevis

Tidspunkt
Første samling 20. og 21. oktober, andre samling 24. og 25. november

Kursstedet
I og med at en del av kursdeltakerne kommer med fly har vi valgt å legge kurset i nærheten av Oslo lufthavn, på gården Asak Søndre: Smakfulle Rom AS, Asakveien 115, 1923 Sørum. For de som kommer med fly, ordner vi med videre transport til kursstedet.

Kursets innhold
Kurset er et ”A til Å-kurs” i produksjonen og inneholder mange temaer som er svært aktuelle i praktisk eggproduksjon. Det legges stor vekt på basiskunnskaper. Dyrevelferd går igjen som en rød tråd i programmet. Kurset dekker det offentlige kravet om dokumentasjon av kompetanse i henhold til holdforskriften og dyrehelseforskriften.

Kursavgift
Kr 4000,- for Norturamedlemmer. For andre, tredje osv deltaker pr bruk kr 3000. For andre kr 4500.

Overnatting
Kursstedet har overnattingsmuligheter, moderne hotellrom med høy standard, kr 1550 pr pers pr natt i enkeltrom og kr 1220 pr pers i dobbeltrom inklusiv frokost. Overnatting kommer i tillegg til kursavgiften.

Påmelding
Påmelding til Nortura ved Sverre Rædergård, e-post sverre.redergard@nortura.no eller tlf/SMS 40864575 senest fredag 25.september. Eller til din lokale produksjonsrådgiver.

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes