Fjørfeskole for kyllingprodusenter

okt
Smakfulle Rom AS, Asakveien 115, 1923 Sørum
 • (13. oktober)
 • (14. oktober)

Fjørfeskolen arrangerer i uke 7 og uke 12, 2020 nytt kyllingkurs. Dette er del 2 som ble utsatt fra uke 12 i mars 2020.

Kurset er godkjent av Mattilsynet i henhold til kompetansekravet i Forskrift om høns og kalkun og tilsvarende kompetansekrav om dyrehelse i Dyrehelseforskriften. Kurset har en varighet på fire dager og er bygd opp med to todagerssamlinger. Kurset arrangeres denne gangen på et flott gårdsbruk i Sørum, to mil fra Gardermoen.

Tirsdag 13. oktober 2020

 • 1000 – 1230 Fra innsett til slakting: Daglige rutiner Aktuelt regelverk: Forskrifter, KSL – krav og Dyrevelferdsprogram Fjørfe Jostein Lie, Nortura
 • 1230 – 1330 Lunsj
 • 1330 – 1600 Ventilasjonsprinsipper. Hvordan påvirker ventilasjonen kyllinghusets strø- og luftkvalitet, Sivert Johansson, frittstående ventilasjonskonsulent, Sverige
 • 1615 – 1700 Lysoppfattelse hos slaktekylling. Ulike lyskilder og lysets betydning for kyllingens velferd, Tone Beate Hansen, Animalia
 • 1800 Middag og sosialt samvær

Onsdag 14. oktober 2020

 • 0900 – 1100 Sykdom og helse: Helsesituasjonen hos norske kyllinger, aktuelle sykdommer, relevante lover og forskrifter Bruce David, Nortura
 • 1115 – 1200 Faktorer som påvirker driftsresultatet I kyllingproduksjonen, Morten Henriksen, Nortura
 • 1200 – 1300 Lunsj
 • 1300 – 1400 Gruppearbeid
 • 1400 – 1445 Kritiske situasjoner for kyllingen: plukking, transport og slakting, Torill Kjensmo, Nortura
 • 1500 – 1600 HMS for kyllingprodusenten, NLR
 • 1600 – 1615 Oppsummering og evaluering

Kursstedet
I og med at en del av kursdeltakerne kommer med fly har vi valgt å legge kurset i nærheten av Oslo lufthavn, på gården Asak Søndre: Smakfulle Rom AS, Asakveien 115, 1923 Sørum. For de som kommer med fly, ordner vi med videre transport til kursstedet.

Kursavgift
Kr 4000,- for Norturamedlemmer. For andre, tredje osv deltaker pr bruk kr 3000. For andre kr 4500.

Overnatting
Kursstedet har overnattingsmuligheter, moderne hotellrom med høy standard, kr 1550 pr pers pr natt i enkeltrom og kr 1220 pr pers i dobbeltrom inklusiv frokost. Overnatting kommer i tillegg til kursavgiften.

Påmelding
Påmelding til Nortura ved Sverre Rædergård, e-post sverre.redergard@nortura.no eller tlf/SMS 40864575 eller til din lokale produksjonsrådgiver.