Fjørfeskole for slaktekylling

Østlandet (område Gardermoen) Nortura fjørfeskole

Alle kyllingprodusenter må gjennomføre kurs i dyrevelferd (Forskrift om hold av høns og kalkun § 5). Mattilsynet har i denne forbindelse godkjent Fjørfeskolens basiskurs i kyllingproduksjon. Nortura arrangerer nå disse kursa med cirka 1,5 års mellomrom. Neste kurs arrangeres på Østlandet (område Gardermoen) 30. - 31. oktober og 27. - 28. november.

Detaljert kursprogram kommer senere, men her blir det mange aktuelle temaer: dyreadferd/ dyrevelferd, anatomi og fysiologi, ernæring, fôr og fôring, helse og sykdom, ventilasjon og klimastyring samt masse praktiske råd gjennom hele prosessen fra innsett til slakting.

Sett av datoene allerede nå.

Mer informasjon samt påmelding hos din regionale rådgiver, eller til leder for Fjørfeskolen, Sverre Rædergård,  sverre.redergard@nortura.no, tlf. 408 64 575.