Fra kalv til slakteokse - kursserie modul 3

des
Troms og Finnmark (se detaljer i artikkel)

Kursserien inneholder tre fagmøter med oppfølging både individuelt og i grupper. Du kan være med på hele kursserien eller velge ut deler av den. Det vil være en kombinasjon av nettmøter og fysiske møter med forløpende hensyn til koronasituasjon.

Modul 1: KALVEN – hvordan gi kalven en god start
Fagansvarlig: Emma Lorentsen, Nortura
Uke 42: Digitalt på Teams kl 12.00

 • 12. oktober – Pasvik
 • 13. oktober – Tana
 • 14. oktober – Alta
 • 15. oktober – Nord-Troms
 • 16. oktober – Sør-Troms

Modul 2: UNGOKSE MOT SLAKEMODENHET – de viktigste momentene mot slaktemodenhet
Fagansvarlig: Ann-Lisbeth Lieng, FK og Elisabeth Kluften, Nortura
Uke 47: kl. 12.00 alle steder

 • 16. november – Svanhovd, Pasvik
 • 17. november – Tana videregående skole
 • 18. november – Scandic Alta
 • 19. november – Bardufosstun
 • 20. november – Tjeldsundkroa

Modul 3: STYRINGSVERKTØY – muligheter for styring mot ønsket resultat
Fagansvarlig: Birger Theodorsen, Nortura og Emma Lorentsen, Nortura
Uke 50: kl. 12.00 alle steder og kombineres med julelunsj via Nortura

 • 7. desember: Svanhovd, Pasvik
 • 7. desember: Tjeldsundkroa
 • 8. desember: Tana videregående skole
 • 8. desember: Bardufosstun
 • 9. desember: Scandic Alta

PÅMELDINGSFRIST: 1. OKTOBER
Gi beskjed om eventuelle matallergier da det blir servering på de fysiske møtene.

Kursserien er et samarbeid mellom prosjektet Kjøtt i Troms og Finnmark, Finnmark bonde- og småbrukarlag, Nortura, Felleskjøpet og Troms og Finnmark fylkeskommune ved Tana vgs og Senja vgs ved Troms landbruksfaglige senter.

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes