Geitedagene 2019 i Hallingdal

Aug
Vestlia resort, Bakkestølvegen 81, Geilo

Norsk Sau og Geit (NSG) arrangerer, i samarbeid med TINE, Nortura og fylkeslaget i Buskerud, årets Geitedager.

Høydepunkter fra programmet for Geitedagene:

  • Geita i TINE; Ressurs eller klamp om foten? Marit Haugen, Styreleder i TINE
  • Hvor er den norske geitemelkproduksjonen om 10 år? Politisk debatt med de viktigste organisasjonene i panelet. Widar Skogan (Statssekretær i Landbruks- og Matdep.)
  • Kjersti Hoff (Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag)
  • Bodil Fjelltveit (1. vara til styret i Norges Bondelag)
  • Kjell Erik Berntsen (Leder i Norsk Sau og Geit).
  • Geitemelkproduksjon på norske ressurser; Ernæring, klima og miljø. Odd Magne Harstad, Professor emeritus, NMBU
  • Forslag til nytt kvalitetsbetalingssystem for melk. Eivind Kjuus, direktør TINE Råvare

Se eget arrangement

Program, priser og påmelding, pdf.