Grilling og fagkveld om gjerding og beitebruk, Andøy

Jun
Åknes grendehus

Program: 

  • 18:00 – 19:30 Vi varmer opp grillen og servere Gilde produkter 
  • 19:30 – 19:50 Gjerdeplikt og gjerdelov v/Jordskifte
  • 19:50 – 20:10 Mattilsynets krav til gjerder v/Trond Kroken
  • 20:10 – 20:25 Erfaring: Nofence v/Barre
  • 20:25 – 20:40 Kaffepause
  • 20:40 – 22:00 Bruk av Drone v/Pavel

Møtet er et samarbeid mellom Norsk Landbruksrådgiving Nord-Norge prosjekt "Ny Giv Nytt Liv", Andøy Sau og Geit og Nortura.

Kontaktperson: Glenn Peter Knædal, tlf. 479 09 422