Info møte småfe/storfe, Fitjar

Aug
Lokalplassering av møte kommer seinare

Tema:

  • Marknadssituasjonen småfe/storfe
  • Dyrevelferd
  • Lammeringane
  • Innmelding av slakt/min side
  • Rasjonell transport av slaktedyr/livdyr

Kontaktperson: Karluf Håkull, fagansvarlig småfe region Vest, tlf. 971 65 537