Infomøte alle dyreslag, Ørskogfjellet

Aug
Ørskogfjellet

Tema:

  • Sesonginfo, leveringsvilkår, m.m.
  • Lammeringar
  • Dyrevelferd, transportdyktige dyr
  • Marknad, tilførslar

Jan Erik Fløtre fra konsernstyret blir med.

Kontaktpersonar: Johannes Nedrebø, tlf. 905 71 243 og Tonje Heggertveit, tlf. 905 04 994