Infomøte lammesesongen, Gol

Aug
Solstad Hotell, Gol

Tema:

  • Markedssituasjonen 
  • Informasjon om lammesesongen 2019. Leveringsbetingelser. 
  • Aktuelle og lokale saker m.m. 

Enkel servering.

Alle vel møtt.

Kontaktperson: Vinni Foss, tlf. 99 02 28 05