Infomøte slaktesesongen småfe, Toten og Hadeland

Aug
Lygnasæter hotell

Tema:

  • Markedssituasjonen nå og framover,
  • leveringsbetingelser 2019,  
  • fôring/beiting fram til innsett mht. tilvekst/slakting,
  • årets jordbruksoppgjør for småfeprodusenten m.m.

Servering.

Vel møtt.

Kontaktperson: Eirik Kolbjørnshus, tlf. 90 63 63 10