Infomøte småfe, Arendal

Aug
Åge Andre Brømnes, Arendal

Lammesesongen 2018

Velkommen til en hyggelig kveld med info om sesongen 18.

Vi skal også se på hvordan  jordbruksoppgjøret påvirker småfeholdet.  

For medlemmer i lammeringen tar vi en evaluering av sesongen 17 og hvordan legger vi opp sesongen 18.  

"En sosial kveld med god mat og møje godt sauedrøs"

Ta med naboen å kom. 

Kontaktperson: 
Siri Kvam Haugland, tilførselsleder småfe Forus og Sandeid, tlf. 92 88 59 19