Infomøte småfe, Lista

Aug
Øystein Gilja, Lista

Lammesesongen 2018

Velkommen til en hyggelig kveld med info om sesongen 18.

Vi skal også se på hvordan  jordbruksoppgjøret påvirker småfeholdet.  

For medlemmer i lammeringen tar vi en evaluering av sesongen 17 og hvordan legger vi opp sesongen 18.  

"En sosial kveld med god mat og møje godt sauedrøs"

Ta med naboen å kom. 

Kontaktperson: 
Siri Kvam Haugland, tilførselsleder småfe Forus og Sandeid, tlf. 92 88 59 19