Infomøte småfesesongen, Evje

aug
Uleberg gård, Dåsvannsdalen 674

Velkommen til sesongmøte småfe på Uleberg gård torsdag 18. august kl. 19.00.

Nortura informerer om lammesesongen, og det blir enkel matservering.

Vel møtt!