Infomøte småfesesongen og grilling, Sirdal

aug
Tjørhom grendehus

Sesongmøte før slaktesesong, småfe

Årets sesongmøte for småfe blir mandag 15. august på Tjørhom grendehus.

  • Rådgiver Stian Espedal orienterer om sesongen som kommer.
  • Ny rådgiver på landbrukskontoret deltar i møtet.
  • Avslutningsvis settes det av tid til info fra lammeringsledere.

Det blir grilling under møtet.

Ta kontakt med kretsleder Inghild Håverstad (tlf. 99323857) hvis du har noen spørsmål.