Klimamøte i Molde

Jan
Molde Fjordstuer

Bonden sitter med nøkkelen
Landbruket skal redusere sine utslipp av klimagasser. Bondelaget arrangerer et en-dagers kurs i alle fylker om gode klimatiltak i landbruket og vil samtidig presentere landbrukets klimakalkulator.

Hva skjer politisk?
Hva kan bonden gjøre for å redusere sine klimagassutslipp?
Mulige tiltak for din gård?

Velkommen til klimamøte på Molde Fjordstuer fredag 25. januar 2019

  • 10.30 Velkommen Oddvar Mikkelsen – leder i Møre og Romsdal Bondelag
  • 10.35 Hvorfor klimaarbeid i landbruket? Johanne Sæter Houge – klimarådgiver i Norges Bondelag
  • 11.00 Hva kan jeg som bonde bidra med? Svein Skøien – klimarådgiver i Norsk Landbruksrådgiving
  • 11.40 Faglige betraktninger om jorddyrking og klimagassutslipp. Sverre Heggset - rådgiver i Landbruk Nordvest
  • 12.10 Diskusjon Klimatiltak på kort og lang sikt
  • 12.45 Mat
  • 13.30 En presentasjon av landbrukets klimakalkulator Tony Barman – prosjektleder Klimasmart landbruk
  • 14.45 Oppsummering – hva skjer videre?
  • 15.00 Slutt

PÅMELDING:

Møtet er gratis og åpent for alle interesserte, men av hensyn til lunsj – påmelding innen tirsdag 22. januar til more.romsdal@bondelaget.no eller tlf. 41418871.