Kretsledersamling Rogaland

sep
Nortura Hå

Felles samling for alle ledere i kretsene lokalisert i Rogaland (kveldstid).

Mer informasjon blir sendt til de innkalte.